Telefon: 40 92 15 12

​Papirisolering

Papirisolering er det naturlige alternativ.

​Papirisolering er i fuld fart frem over hele det vesteuropæiske markede.

Der er mange fordele knyttet til anvendelsen af papirisolering frem for sædvanlige sten- og glasulds produkter.

Vi anvender kun ISOCELL/CBI Danmark papiruld, der bliver fremstillet af ISOCELL i Østrig og er et absolut top-produkt indenfor papirisoleringer, og som et af de få papirisolerings-produkter CE-mærket og brandgodkendt B-s2-d0, der betyder det kan anvendes næsten frit i alm. parcelhusbyggeri.

Primære fordele

Papiruld er et miljøvenligt og CO2 neutralt produkt

Lige fra produktion til bortskaffelse koster papiruld langt mindre energi at producere, håndtere og bortskaffe end glasuld og stenuldsprodukter. Hvor stenuld og glasuld deponeres ved bortskaffelse, bliver papiruld eksempelvis blot komposteret.

Hvis du efterisolerer et loftsrum på et 120 m2 stort hus fra 50 mm til 250 mm, vil du reducere udslippet af C02 med mere end 1,5 tons pr. år.

Papiruld har høj absorbtionsværdi

Til forskel fra sædvanlige isoleringsprodukter gør det produktet i stand til at udligne fugten i trækonstruktioner og fjerner risikoen for dannelse af skimmelsvamp og rådskader i trækonstruktioner. Absorbtionsevnen gør også produktet bedre til at udligne fugten i rum og derved højne indeklimaet ved for eksempel anvendelse i hulmure. Nyere studier fra SBI viser, at selv i trækonstruktioner uden damspærre, holder fugtindholdet i træet sig under 

20%, som er er grænsen for dannelse af skimmelsvamp. Til sammenligning kom konstruktioner med glas-/stenuld op på 30%.​

​​Papiruld er mere lufttæt end sædvanlige isoleringsprodukter

Det betyder, at man ved korrekt indblæsning i for eksempel bjælkelag i og skunkrum ikke blot isolerer konstruktionen, men også sørger for at fjerne træk fra rem/spærtilslutningen. Ved almindelig isolering vil luften stadig kunne trække ind over isoleringen og derved nedsætte den reelle energiforbedring. Tætheden betyder også, at man i nybyggeri kan lave sine konstruktioner så de overholder en trykprøve uden at skulle krydsforskalle.

Papiruld er et meget fint granulat-produkt

Det betyder, at isoleringen med den rette indblæsningsteknik og udstyr vil fordele sig helt tæt til uregelmæssige konstruktionsdele og installationer. Meget isoleringsarbejde af gammelt, men også af nyt, er næsten håbløst at udføre helt tæt mod de utallige afbrydelser og installationer, der løber i konstruktionerne. Papiruld lægger sig i disse situationer tæt i alle konstruktioner og fjerner så godt som alle kuldebroer.

Isoleringsevnen af papiruld fjernes ikke ved komprimering

Mange loftsrum og bjælkelag isoleret med glasuld er med tiden "faldet sammen", eller er blevet ødelagt af de mange personer, der i tidens løb har trådt isoleringen flad. Problemet er, at stenuld og glasulds isoleringsevne, ligger i produkternes luftporre-struktur. Trykkes de varmeledende materialer (sten/glas) mod hinanden, forsvinder en stor del af isoleringsevnen. Papiruld er et cellulose produkt (træ). Da træ har en meget lav ledningsevne, har det derfor nærmest ingen effekt, at man skulle komme til at trykke materialet efter indblæsning. Skal der trækkes en ledning e.l., kan man blot "grave" isoleringen væk og lægge den i igen med hånden. Man kan ikke ødelægge paprirulds isoleringseffekt!

Firma

​JM Naturisolering

v. Tømrermester John Mortensen A.S

Adresse​

Nørre Snedevej 11

8700 Horsens

​Kontakt

Telefon: 40 92 15 12

E-mail: jm@johnmortensen.dk